Reálná sebeobrana 1x1px

Reálná sebeobrana

Reálná sebeobrana – není nějaký nově vzniklý „rádoby samospásný“ sebeobranný systém, kterých je v dnešní době spousta. U těchto systému se vždy jedná jen o jakýsi výběr bojových či sebeobranných technik používaných již dávno v jiných bojových stylech.

 

Reálná sebeobrana nemá ambice být prezentována jako nově vzniklý styl či systém boje. Na poli bojových umění a sebeobraných systému již bylo vše dávno vymyšleno a vyzkoušeno a jen ty nejefektivnější věci (způsoby boje) přežili do současné doby.

 

Reálná sebeobrana využívá jednoduchých sebeobranných technik a pohybů vycházejících z přirozených instintivních reakcí a pudového jednání, avšak i tyto jednoduché pohyby se musí natrénovat, aby je byl člověk schopen v boji použít, proto trénink reálné sebeobrany využívá širokou škálu tréninkových metod jako např. trénink na aparátech, stínový trénink, sparing, drilový trénink, tvorba reálných situací, trénink pod fyzickou a psychickou zátěží apod.

1x1px